Podmienky prenájmu

Fyzické osoby

– predloženie osobných dokladov /OP, VP – prip. cestovný pas/
– záloha 5 percent trhovej ceny vozidla ktoré si prenajímate.

Firmy a spoločnosti

– predloženie výpisu z OR
– v prípade, že osoba, ktorá preberá vozidlo nefiguruje vo výpise ako konateľ firmy
je potrebné overene splnomocnenie od konateľa firmy
– predloženie osobných dokladov/OP, VP – prip. cestovný pas

Prenájom zahŕňa

– non stop asistenčné služby ASA
– cestnú daň
– poistenie posádky vo vozidle
– poistenie PZP
– havarijne poistenie

V prípade nehody preberáme administratívne riešenie poistných udalostí!